Thai tức dựng khởi Bính Thân 2016

THỤ THAI CÁT LÀNH

Dương lịch:

Từ 26/3 đến 5/4: Nhân Mã – Bạch Dương, Phúc Mã giao trì – Đại cát

Từ 9/4 đến 14/4: Kim Ngưu sinh vượng củng hợp, chủ về Tài lộc, Điền địa, Hòa hợp – Đại cát

Từ 25/5 đến 2/6: Kim Thủy giao hội, chủ Tài Lộc, Văn chương Nghệ thuật – Cát

Từ 24/6 đến 12/7: Song Tử sinh vượng, song Tuệ đồng quy, chủ Phúc Lộc, Quý nhân, Văn chương, Trí tuệ – Đại cát

Từ 16/7 đến 22/7: Dương Thủy hợp bích, chủ Khang Phúc – Cát

Từ 15/8 đến 24/8: Xử Nữ miếu vượng, lưỡng Quý phù củng, chủ Điền địa, Phúc quý – Đại cát

Từ 28/9 đến 7/10: Xử Nữ miếu vượng, chủ Lộc, Điền, Văn chương – Cát

Từ 25/10 đến 8/11: Thiên Yết ngự kiếm, chủ Võ – Cát

Từ 13/11 đến 18/11: Thiên bình – Nhân mã hòa đoài, chủ Quý nhân, Mã tinh – Cát

Từ 1/12 đến 5/12: Nhân mã thiên hành, Mã tinh sinh vượng – Cát

 

 

KỴ THỤ THAI

Từ 8-10/3: Nhật thực ngày 9/3, Hung

Từ 22-24/4: Nguyệt thực ngày 23/4, Hung

Từ 24/4-22/5: Thủy tinh thoái hãm, Hung

Từ 31/8-2/9: Nhật thực ngày 1/9, Hung

Từ 26/8 – 21/9: Thủy tinh thoái hãm, Hung

Từ 16-18/9: Nguyệt thực ngày 17/9, Hung

Từ 16/12/2016 – 8/1/2017: Thủy tinh thoái hãm, Hung

 

Quý bạn đọc có thể download file PDF để in tại đây: Thụ Thai Bính Thân 2016

Các tin bài khác

  • Chuyên mục

  • Bài mới

  • Tags