Thai tức dựng khởi Đinh Dậu 2017

THỤ THAI CÁT LÀNH

Về cơ bản năm nay không phải là năm rất tốt để thụ thai. Không có cục Đại Cát nào, chỉ có 3 cục Cát, và các cục Tiểu cát.

Dương lịch

 • Từ 13/2 đến 18/2: Nhân Mã – Bảo Bình hòa khánh – tiểu cát
 • Từ 4/5 đến 16/5: Thủy Hỏa tương giao, Dịch Mã thành công, kiêm cả văn võ – Cát
 • Từ 24/5 đến 29/5: Thủy Nguyệt loan bão, chủ Tài lộc, Điền địa – tiểu cát
 • Từ 31/6 đến 2/7: Cự Giải ngộ Quý nhân, song Tuệ đồng lâm, chủ Học hành, Phúc – tiểu cát
 • Từ 9/7 đến 22/7: Sư Tử triển vũ, chủ hòa hợp, dịch mã – tiểu cát
 • Từ 23/7 đến 26/7: Nhật khởi nam chinh, chủ võ – tiểu cát
 • Từ 11/9 đến 22/9: Xử Nữ miếu vượng, chủ văn thư, ấn tín – tiểu cát
 • Từ 18/10 đến 19/10: Hỏa hình ngộ Quý – tiểu cát
 • Từ 1/1 đến 7/1/2018: Nhân Mã đăng địa, chủ giao dịch, xuất ngoại – tiểu cát
 • Từ 16/1 đến 20/1: Ma Kết khởi sinh, chủ thọ, điền địa, tiểu lộc – Cát
 • Từ 21/1 đến 29/1: Ma Kết thụ ấm, chủ an lành – tiểu cát
 • Từ 2/2 đến 5/2: Bảo Bình xuất thủy, chủ thông minh, học hành, tiểu lộc - Cát

KỴ THỤ THAI

Dương lịch

 • Từ 10-12/2: Nguyệt thực ngày 11/2, Hung
 • Từ 25-27/2: Nhật thực ngày 26/2, Hung
 • Từ 9/4-2/5: Thủy tinh thoái hãm, Hung
 • Từ 7-9/8: Nguyệt thực ngày 8/8, Hung
 • Từ 13/8 – 4/9: Thủy tinh thoái hãm, Hung
 • Từ 21-23/8: Nhật thực ngày 22/8, Hung
 • Từ 3/12 – 22/12: Thủy tinh thoái hãm, Hung
 • Từ 30/1-1/2: Nguyệt thực ngày 31/1, Hung
 • Từ 14-16/2: Nhật thực ngày 16/2, Hung

Quý khách có thể tải về tài liệu tại đây: Thu thai Dinh Dau 2017

Các tin bài khác

 • Chuyên mục

 • Bài mới

 • Tags