Quyên góp ủng hộ dựng lại chùa Bình Văn

Quyên góp ủng hộ chùa Bình Văn

 

Mọi đóng góp ủng hộ có thể chuyển trực tiếp cho chùa Bình Văn hoặc qua công ty Đông A (liên hệ anh Kiên 0912014303)

Các tin bài khác

  • Chuyên mục

  • Bài mới

  • Tags