Lịch trấn trạch 2012

Lịch trấn trạch 2012 bao gồm 3 chữ đại tự nhằm

1. Tăng Phúc

2. Tăng Tài Lộc

3. Hóa giải tai họa
Lịch đã được thầy Cao Từ Linh làm lễ khai quang đầy đủ.
Thích hợp để treo tại nhà, cơ quan làm việc.
Hiện có bán tại văn phòng công ty Đông A, giá 100.000đ/tờ

Ảnh:

Lịch trấn trạch 2012

Các tin bài khác

  • Chuyên mục

  • Bài mới

  • Tags