Cách tính tuổi làm nhà theo phương pháp Hoang Ốc

Đông A


Xây nhà được coi là một việc lớn của đời người. Vì vậy người xưa rất cẩn trọng trong việc làm nhà, bao gồm cả việc xác định thời gian khởi công phù hợp với tuổi mệnh chủ. Nếu khởi công làm nhà vào năm không hợp tuổi mệnh chủ thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình thi công cũng như quá trình sinh sống sau này tại ngôi nhà đó, người xưa gọi một cách phóng đại là “Hoang ốc” tức ngôi nhà hoang.

Mệnh chủ tức là người chủ trong gia đình, theo quan niệm xưa là người đàn ông có vai vế lớn nhất trong gia đình, chẳng hạn như có ba thế hệ ông, cha, con trai cùng chung sống thì lấy người ông làm mệnh chủ. Trong cuộc sống hiện đại đôi khi lại xác định mệnh chủ là người đàn ông trụ cột trong gia đình mà không xét tới các thế hệ cao hơn như cha hay ông nội nếu họ tuy cùng chung sống dưới mái nhà nhưng đã cao niên và không còn tham gia nhiều vào các hoạt động kinh tế, xã hội.

Tuổi của mệnh chủ được tính theo âm lịch, tức là năm đầu tiên được tính là 1 tuổi, và số tuổi sẽ tăng lên hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán. Chẳng hạn một người sinh năm Canh Tuất 1970 thì tới năm Nhâm Thìn 2012 sẽ là 43 tuổi.

Cách tính Hoang ốc dựa trên bảng sau

Tam địa sát 30 40 Tứ tấn tài
Nhị nghi 20 50 Ngũ thọ tử
Nhất cát 10 60 Lục hoang ốc

Khởi 10 tuổi tại Nhất cát, 20 tuổi tại Nhị nghi, 30 tuổi tại Tam Địa Sát,…, hết số tuổi chẵn chục đếm tiếp liền đến số tuổi lẻ. Nếu tuổi mệnh chủ rơi vào Nhất cát là tốt nhất. Nếu rơi vào Tứ tấn tài là tốt nhì, sẽ được làm ăn phát đạt. Nếu rơi vào Nhị nghi là được, không xấu. Nếu rơi vào ba cung còn lại thì xấu.

Ví dụ 33 tuổi rơi vào Lục Hoang ốc

Tam địa sát 30 31 Tứ tấn tài
Nhị nghi 32 Ngũ thọ tử
Nhất cát 33 Lục hoang ốc

 

Ví dụ 54 tuổi rơi vào Tam địa sát

Tam địa sát 54 Tứ tấn tài
Nhị nghi 53 50 Ngũ thọ tử
Nhất cát 52 51 Lục hoang ốc

 

Ví dụ 26 tuổi rơi vào Nhị nghi

Tam địa sát 21 22 Tứ tấn tài
Nhị nghi 20 (26) 23 Ngũ thọ tử
Nhất cát (25) 24 Lục hoang ốc

 

Ví dụ 77 tuổi rơi vào Nhị nghi

Tam địa sát 72 73 Tứ tấn tài
Nhị nghi 71 (77) 74 Ngũ thọ tử
Nhất cát 70 (76) 75 Lục hoang ốc

 

Độc giả nào quen phép tính toán cũng có thể tính như sau:

(Chữ số hàng chục + Chữ số hàng đơn vị) : 6 lấy số dư

Nếu dư 1 là Nhất cát, dư 2 là Nhị nghi,…., dư 6 là Lục Hoang ốc

Ví dụ

33 tuổi: 3 + 3 = 6, chia 6 dư 6 là Lục Hoang ốc

53 tuổi: 5 + 4 = 9, chia 6 dư 3 là Tam địa sát

26 tuổi: 2 + 6 = 8, chia 6 dư 2 là Nhị nghi

77 tuổi: 7 + 7 = 14, chia 6 dư 2 là Nhị nghi

Lưu ý rằng trong trường hợp nếu bắt buộc phải xây nhà mà tuổi mệnh chủ chưa phù hợp thì vẫn có thể tiến hành xây nhà nhưng cần nhờ một người khác đứng ra làm các thủ tục động thổ thay cho gia chủ, dân gian gọi là mượn tuổi.

Các tin bài khác

  • Chuyên mục

  • Bài mới

  • Tags